21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony w 1999 roku, żeby podkreślić bogactwo i różnorodność językową świata. Chciano również zwrócić uwagę na liczbę języków zagrożonych oraz ginących.

W tym dniu w naszej szkole Klub Przyjaciół Książki zaprezentował audycję pt. : W służbie Jej Królewskiej Mości- Językowej Poprawności. Została ona nadana przez szkolny radiowęzeł. Następnie wszyscy uczniowie pisali krótki test z poprawności językowej.

Klubowiczki przygotowały także prezentację o tym święcie. Na holu i w bibliotece widniały gazetki, które miały za zadanie przybliżyć zapis ortograficzny kłopotliwych słów.

Dzień ten przypomniał nam o kulturze słowa, poprawnej polszczyźnie oraz o tym, że język jest naszą wizytówką.

Marysia i Patrycja