SP2 im. Czesława Niemena

w Korfantowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie informuje, że w związku z podjętą przez nauczycieli akcją strajkową szkoła zapewnia wszystkim uczniom od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania jedynie zajęcia opiekuńcze.

Egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem:

10-12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny;

15-17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie zawiadamia, że w przypadku podjęcia akcji strajkowej w naszej szkole zapewniamy pełną opiekę i nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.

Dyrektor dopuszcza realizację zajęć dydaktycznych według zmienionego planu pracy w godz. jak na planie lekcji.

W czwartek, 21 marca 2019 r., uczniowie klas ósmych pochwalili się wynikami swoich badań i poszukiwań naukowych prowadzonych w ramach realizacji projektów. Rozwijanie pasji badawczej, współpraca w grupie oraz ćwiczenie umiejętności wystąpień publicznych i prezentowania w ciekawy sposób efektów własnej pracy, to zadania, jakie stawia przed ósmoklasistami realizacja projektu edukacyjnego.

Przed publicznością składającą się z uczniów klas siódmych oraz przed gronem pedagogicznym wystąpiło 6 zespołów. Widzowie byli jednocześnie jury, które wyrażało swoją opinię o projekcie i sposobie jego przedstawienia. Należało ocenić sposób prezentacji, zaangażowanie każdego z członków grupy projektowej, dobór metod, ogólne wrażenie oraz to, czy nie został przekroczony limit czasowy przeznaczony na wystąpienie, tj. 15 minut.

Realizację i prezentację projektów oceniało również jury, w skład którego weszli: pani dyrektor Małgorzata Sinicka, panie Elżbieta Sternik i Marzena Zawadzka- Maćków oraz pan Ireneusz Misztal.

Obydwa zespoły oceniające za najlepszy uznały projekt zatytułowany „Amphibia&Reptilia” zaprezentowany przez ośmioosobowy zespól z klasy VIIIb, a przygotowany pod kierunkiem pani Jolanty Flakowskiej. Na drugim miejscu znalazł się projekt pod tytułem „Tajemnice wolontariatu” przygotowany przez szóstkę dziewcząt z klasy VIIIa pod kierunkiem pani Katarzyny Koteluk. Na miejscu trzecim uplasowała się szóstka chłopaków z klasy VIIIa. Projekt „Maszyny proste” powstał pod czujnym okiem pani Jadwigi Schwarzer.

Zwycięskie projekty zaprezentowane zostaną podczas Festiwalu nauki „Sztuka eksperymentu” w dniu 22 maja 2019 r.

Red

Zdjęcia: Monika Radom

 

 

20. marca obchodziliśmy pierwszy Dzień Wiosny. W Naszej szkole był to dzień pod hasłem KOLORY WIOSNY, każda z klas założyła jakąś część garderoby w kolorze, który wcześniej wylosowała. Dziękujemy uczniom za radosne przywitanie wiosny.

                                                 SU

„Międzynarodowy Dzień Liczby Pi”

14.03.2018r. w naszej szkole odbył się apel z okazji „Międzynarodowego Dnia Liczby Pi”. Członkowie grupy projektowej: Elżbieta Joseph, Żaneta Głąbica, Michał Wieczorek, Przemysław Kurek, Martyna Król przedstawili krótką historię odkrywania wartości liczby Pi przez sławnych matematyków. W dalszej części odbył się konkurs wiedzy o liczbie Pi, w którym wzięli udział przedstawiciele klas III. Na wesoło i z humorem rozwiązywali matematyczne łamigłówki o liczbie Pi.

Po apelu sprzedawano kolorowe i smaczne pi-ciasteczka. Dochód ze sprzedaży przekazano na rzecz Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Koła Wolontariatu.

Udekorowana szkoła i apel przyczyniły się zapewne do tego, że uczniowie będą pamiętać, iż π= 3,14.

Już po raz kolejny w naszej szkole zorganizowaliśmy szkolne targi edukacyjne. 13 marca br. na V Targach Edukacyjnych zaprezentowało się, aż trzynaście szkół średnich z pobliskich miejscowości. Gościliśmy przedstawicieli: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, Zespołu Szkół Technicznych w Nysie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Carolinum w Nysie, Liceum Plastycznego w Nysie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Zespołu Szkół w Tułowicach, Zespołu Szkół w Niemodlinie, Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Prudniku, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Prudniku, Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, a także Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
w Kędzierzynie- Koźlu.

Wszystkie szkoły wykazały się pomysłowością w sposobach zaprezentowania swojej placówki oraz oferowanych kierunków kształcenia. Szkoły przygotowały barwne stoiska wystawiennicze, materiały informacyjne, ciekawe ekspozycje oraz pokazy. Przedstawiciele szkół wręczali zainteresowanym ulotki, częstowali słodkościami i przekąsami, udzielali szczegółowych odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania. Z relacji uczniów wynika, że targi edukacyjne były dla nich cennym źródłem informacji, bardzo pomocnym w określeniu dalszej drogi kształcenia.

Elżbieta Sternik – pedagog szkolny

Zdjęcia – Anna Stachów

Nauczyciele Szkoły Podtsawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie biorą udział w projekcie Aktywna Tablica. W ramach projektu pracują z oprogramowaniem Classflow opartym na chmurze do udzielania lekcji za pomocą interaktywnych tablic.
Pedagodzy tworzą ćwiczenia do pracy z uczniami przy pomocy narzędzi dostępnych w programie. Kreują także lekcje, wykorzystując je w codziennej pracy. Przykłady zajęć z uczniami przygotowanych w oparciu o oprogramowanie Classflow dostępne są pod poniższymi linkami:
 
 
 

5 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Korfantowie obchodziła święto swojego patrona, Czesława Niemena. Doceniając wartości wyznawane przez artystę, każdego roku w czasie zbliżonym do daty jego urodzin i śmierci organizowany jest w naszej szkole festiwal muzyki Niemena.

Na zaproszenie do udziału w V Festiwali Piosenek Czesława Niemena odpowiedzieli uczniowie szkół z Prusinowic, Nysy, Tułowic, z Włodar oraz młodzi wokaliści kształcący się muzycznie w MGOKSiR w Korfantowie, Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie, Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Głogówku . Do rywalizacji stanęli także przedstawiciele gospodarzy całego przedsięwzięcia- zespół wokalny oraz soliści.

Wykonawcy występowali w IV kategoriach: zespołów, solistów szkoły podstawowej, solistów gimnazjum oraz solistów szkół ponadgimnazjalnych.

Zmaganiom artystów przyglądało się jury w składzie: pan Marek Kryjom, pan Zbigniew Marcinkiewicz oraz pan Adam Sinicki.

Młodzi wykonawcy prezentowali utwory Czesława Niemena we własnych interpretacjach. Wkładali całe swoje serce w prezentację wybranego utworu. Cieszy fakt, iż część z nich sięgnęła do mniej znanego repertuaru twórcy, co zostało docenione przez jury. Niektórzy występujący poza umiejętnościami wokalnymi dali popis sprawności instrumentalnych.

Wyniki młodych artystów, według werdyktu jury, przedstawiają się następująco:

 

Już wkrótce uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej oraz trzecich gimnazjum staną przed trudną decyzją związaną z wyborem zawodu i szkoły. Aby ułatwić młodzieży poznanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych organizujemy w naszej szkole V TARGI EDUKACYJNE.

Targi odbędą się w środę 13 marca 2019 r. w godzinach 1200 – 1330.

Udział w targach zapowiedzieli przedstawiciele szkół z Nysy, Prudnika, Tułowic, a nawet Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców na V Targi Edukacyjne, które będą pomocne w wyborze dalszego kierunku kształcenia.      

      Organizatorzy