Po raz piętnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15maja 2018 roku Tydzień Bibliotek.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek odbywała się pod hasłem: ,,(Do)Wolność Czytania”.

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w tej akcji. Do szkolnej biblioteki 11.05.2018r. zostały zaproszone wszystkie dzieci z przedszkola. Starsze koleżanki A. Koszyk, J. Gajda, K. Gonsior, K. Wąs, K. Klose, M. Nowotna przygotowały dla nich prawdziwa ucztę dla duszy. Zapoznały zaproszonych gości z historią japońskiego papierowego teatru. Następnie przedstawiły teatrzyk Kamishibai pt. ,,Pan Twardowski”.

               Przedszkolakom bardzo się podobała oglądana sztuka. Na koniec spotkania dzieci mogły popisać się swoimi umiejętnościami recytatorskimi. Recytatorów było wielu.

         Cel tego spotkania został osiągnięty, gdyż podkreślał rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Bo przecież nawyk czytania kształtujemy od najmłodszych lat.

Anita i Kasia