13 września 2018 r. o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami. Podzielono je na dwa etapy: zebranie ogólne oraz spotkanie z wychowawcami klas.

W trakcie zebrania ogólnego dyrektor szkoły Pani Małgorzata Sinicka przedstawiła rodzicom obowiązujące w placówce dokumenty, głównie Statut Szkoły oraz Program Wychowawczo- Profilaktyczny. Rodzice zostali również zaznajomieni z dokumentami ministerialnymi określającymi sposoby organizacji nauczania- z podstawami programowymi poszczególnych przedmiotów, z ustawą Kartą Nauczyciela, ustawą Prawo Oświatowe. W trakcie zebrania Pani dyrektor przedstawiła również grono pedagogiczne. Rodzice mieli szansę poznać zasady funkcjonowania uczniów w szkole.

Po zebraniu ogólnym zgromadzeni udali się na spotkanie z wychowawcami klas. Następnie członkowie trójek klasowych uczestniczyli w zebraniu szkolnej Rady Rodziców.