W naszej szkole 12 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Uroczysty apel odbył się w holu szkoły, który na ten dzień przybrał odświętny wygląd. Na początek został wprowadzony sztandar szkoły i odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Sinicka, która złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust samorządu uczniowskiego, były pamiątkowe kartki i słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Jeszcze więcej radości dodało przedstawienie przygotowane przez uczniów klas VII pod kierunkiem naszych polonistów.