24 października 2018r. na godzinie wychowawczej, odbyła się próba generalna, odśpiewania Hymnu Narodowego Polski. Spotkanie rozpoczął pan Ireneusz Misztal, przedstawiając główny powód zwołanego apelu, po czym dodał kilka zdań na temat prezentowanych treści.

Kolejno, dwie uczennice przedstawiły krótką prezentację multimedialną na temat historii hymnu i dokonały też Jego analizy.

W następnej kolejności wspólnie przypomnieliśmy sobie i wypowiedzieliśmy wszystkie cztery zwrotki Hymnu Narodowego, po czym zaśpiewaliśmy Go a cappella.

Wydaje nam się, że jesteśmy doskonale przygotowani do tego, żeby 9 listopada 2018r. o godzinie 11:11 wspólnie z wszystkimi uczniami z całej Polski zaśpiewać „ Jeszcze Polska nie zginęła…”

Na tę okazję zostały przygotowane w holu szkoły, gazetki, a wychowawcy otrzymali materiały o hymnie. Tym wszystkim zajęło się Towarzystwo Przyjaciół Książki, działające w szkolnej bibliotece.

Klaudia Marysia