17 października 2018 roku mieliśmy okazję poznać pana Michała Macana, który jest arborystką.

Czym się zajmuje arborysta?

Pojęcie arborysty wywodzi się z języka łacińskiego od słowa „arbor”, które oznacza drzewo. Osoby, które trudnią się tą profesją, bywają niekiedy nazywane „chirurgami drzew”.  Czym się zajmują? Najogólniej mówiąc, arobryści, to osoby, które pielęgnują pojedyncze drzewa metodą alpinistyczną, nie używając przy tym ciężkich sprzętów. Tomek, zawodowy arborysta, na jednym z forów tak opisuje swoje obowiązki: „Korzystając z dostępu linowego arborysta wykonuje, np. takie zabiegi jak: prześwietlanie koron, redukcja koron, usuwanie posuszu, cięcia pielęgnacyjne, usuwanie niebezpiecznych konarów. Arborysta zajmuje się także wycinką drzew metodą sekcyjną (od góry)w trudno dostępnych miejscach”. Warto przy tym wspomnieć, jak dodaje Tomek, że arboryści najczęściej pracują tam, gdzie z różnych względów może być  utrudniony dostęp do drzewa. Zazwyczaj są to więc tereny zurbanizowane.

Arboryści wykonują nie tylko bardzo pożyteczną pracę, dbając o zdrowie drzew, ale też od nich może zależeć nasze bezpieczeństwo. Stare drzewa w parkach oraz w innych miejscach przestrzeni miejskiej trzeba odpowiednio pielęgnować, przycinać konary, gdyż mogą one stanowić realne zagrożenie dla ludzi.

Trzeba przy tym podkreślić, iż nie jest to łatwy zawód. Wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej, sprawności oraz koncentracji. Praca na wysokości wzbudza adrenalinę, stąd też organizowane są nawet specjalne zawody dla miłośników tej profesji, np. Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej.