W związku z rozwojem nowoczesnych mediów elektronicznych, zwłaszcza w zakresie technologii cyfrowych, pojawił się problem uzależnień infoholicznych. Człowiek coraz częściej, zamiast bezpośrednich kontaktów społecznych, wybiera życie w specyficznym obszarze społecznego funkcjonowania, który określany jest światem wirtualnym lub cyberprzestrzenią.

Pan Sławomir Szmulik opowiedział Rodzicom o tym problemie oraz udzielił rad i wskazówek jak radzić sobie z naszymi pociechami.