11 listopada to dla nas bez wątpienia wyjątkowe święto. Po 123 latach zaborów
i związanej z nimi niewoli powstało państwo polskie.

"Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się
i stanął po naszej stronie: skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną,
niezależną i zjednoczoną Ojczyznę"

Dziś oddajemy hołd tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę! Tym, którzy umierali ze słowami na ustach "Polska będzie wolna". Walczyli na polach bitew, ale także w dyplomatycznych salonach. Mieli w sercach nadzieję; nadzieję na wolną Polskę. Marzenia kilku pokoleń polskich Patriotów spełniły się 11 listopada 1918 roku. 100 lat temu staliśmy się wolnym krajem. Już nie zaborcy, a naród polski zaczął decydować o swoim losie, o przyszłości kolejnych pokoleń.

8 listopada w naszej szkole uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodległości uroczystym apelem.