11 listopada 2018 roku w Korfantowie miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w koście pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. Następnie uczestnicy obchodów na czele ze sztandarami oraz orkiestrą dętą z Rudziczki przeszli na plac przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena, gdzie Burmistrz Korfantowa - Janusz Wójcik wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Ryszardem Dusiem, Panią Małgorzatą Sinicką i przedstawicielami społeczności uczniowskiej dokonali odsłonięcia pomnika niepodległościowego. W samo południe, przy udziale kilkuset osób z całej gminy miało miejsce odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie licznie (23) przybyłe delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem, na którym widnieje napis: „W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości hołd Bohaterom składają mieszkańcy gminy Korfantów / Korfantów 11.11.2018”.

tekst: Urząd Miejski w Korfantowie