12 grudnia br. gościli w naszej szkole doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie: Pani Agnieszka Wajdzik i Pani Bernadeta Gołuszko. Panie pracują na co dzień w Wydziale Poradnictwa Zawodowego pomagając ludziom w rozwiązaniu różnych sytuacji problemowych. Dotyczą one wyboru drogi zawodowej, zmiany bądź rozwoju kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, albo dostosowania zawodowego do warunków rynku pracy. W naszej szkole Panie przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla uczniów klas trzecich gimnazjum, aby wesprzeć młodzież w podjęciu trudnej i ważnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu. Poprzez różnorodne ćwiczenia i zadania uczniowie rozpoznawali swoje mocne strony, zainteresowania i preferencje zawodowe. Uzyskane o sobie samym informacje będą dla uczniów cenną wskazówką w określeniu swojej dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Elżbieta Sternik – pedagog szkolny