20 grudnia 2018 r. biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznania tradycji i obyczajów związanych z Wigilią Bożego Narodzenia , ukazanie tych świąt dla polskiej rodziny ,rozwijanie szacunku dla tradycji narodowych oraz pogłębienie uczuć religijnych i patriotycznych.                                Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas siódmych, ósmych i gimnazjum ,był jednoetapowy i miał formę pisemnego testu. Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów okazało się ,ze znamy dobrze zwyczaje świąteczne. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Kasia i Natalia