Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego z udziałem nas, czyli uczniów Szkoły Podstawowej nr2 w Korfantowie

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 21 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami p. A. Pieczarą i S. Faron-Mroczko uczestniczyło w różnorodnych wydarzeniach pod patronatem Marszałka Województwa. Działo się to w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Właśnie tam, braliśmy udział między innymi w dyskusji na temat kultury języka współczesnej młodzieży z udziałem pracowników naukowych opolskich uczelni.

Następnie uczestniczyliśmy w Quizie językowym z Kahootem , w którym odnieśliśmy sukces, bo       w grupie zwycięzców była: Maria Dobrowolska z kl. IIIb, Julia Smiałek z Weroniką Woźny z VIIb oraz Katarzyna Bogucka również z VIIb.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z p. profesor Dorotą Simonides, która w przepiękny sposób mówiła nam, czym dla niej jest język ojczysty.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to nie jest święto tylko dla polonistów. Dotyczy nas wszystkich- użytkowników pięknej choć niełatwej polszczyzny. Zawsze aktualne powinny być hasła:

„Dla Polaka polska mowa to języków jest królowa.”

„Stop wulgaryzmom- mówimy czystą polszczyzną.”

„Jak Cię słyszą, tak Cię piszą.”

Patrycja Król

Maria Dobrowolska