Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie zawiadamia, że w przypadku podjęcia akcji strajkowej w naszej szkole zapewniamy pełną opiekę i nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.

Dyrektor dopuszcza realizację zajęć dydaktycznych według zmienionego planu pracy w godz. jak na planie lekcji.