SP2 im. Czesława Niemena

w Korfantowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie informuje, że w związku z podjętą przez nauczycieli akcją strajkową szkoła zapewnia wszystkim uczniom od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania jedynie zajęcia opiekuńcze.

Egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem:

10-12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny;

15-17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty.