Światowy Dzień Poezji obchodzony jest na wszystkich kontynentach, służy promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Stwarza także okazję do przypomnienia dorobków poetyckich twórców.

Jak każdego roku nasza szkolna biblioteka stała się ważnym miejscem dla poetyckiej społeczności. 28.03.2019r. odbyło się tam Doroczne Spotkanie Poetów. Składało się ono z dwóch części:

Pierwsza część to spotkanie klas siódmych z p. Teresą Kamienicką- Hreczaniuk. Klasy ósme miały okazję poznać twórczość Witolda Hreczaniuka. Pozostali poeci spotkali się z uczniami szkół ościennych. O godzinie 12:00 wszyscy goście pana Borzemskiego przybyli do biblioteki i tutaj mieli możliwość zaprezentowania swojej poezji na szerszym forum, czytając po dwa wiersze. Twórczość swoją przedstawili bohaterowie tego dnia:


Teresa Hreczaniuk

Zofia Kulig

Daniela Długosz- Penca

Danuta Babicz- Lewandowska

Edmund Borzemski

Jerzy Stasiewicz

Jan Szczurek

Walter Pyka

Ks. Manfred Słaboń

Witold Hreczaniuk


Dla poetów- poezja jest niezmiennie ważna, są to istotne ćwiczenia o wrażliwości. Dla nas- odbiorców; to nauka bycia przy drugim człowieku. Poezja uczy nas otwierać się na to, co inne, na to, co niezrozumiałe, na to, co domaga się akceptacji. Uczy nas pocieszenia, uczy nas tego, aby sprzyjać drugim osobom, aby wychodzić do nich z otwartą dłonią.

„Bo tak różna jest poezja, jak różni się ludzie, którzy ją tworzą”, dlatego warto organizować takie spotkania.

Anita

Marysia