Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas ósmych szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum


„Doprawdy jak to miło coś umieć.”


To szczególny rok ponieważ swoją edukację kończą ostatni uczniowie gimnazjum i pierwsi ósmoklasiści. Na naszą uroczystość przybyli zacni goście Pan Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik, Pan Wice-Burmistrz Korfantowa Jarosław Szewczyk i były Burmistrz Pan Zdzisław Martyna. Po przemówieniach gości i Pani Dyrektor nadszedł czas wręczania świadectw i dyplomów za szczególne osiągnięcia.
Uczniowie z ostatniej klasy sportowej przygotowali niespodziankę dla swoich trenerów, absolwenci podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za współpracę.
Na zakończenie wysłuchaliśmy programu artystycznego przygotowanego przez młodszych kolegów.
Wspaniałych wakacji !

KLASA 3a

 

KLASA 3b

 

KLASA 3c

KLASA 8a

KLASA 8b

KLASA 8c

KLASA 7

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas siódmych


  19 czerwca 2019r. uczniowie klas siódmych w obecności dyrekcji, nauczycieli i rodziców uroczyście pożegnali rok szkolny i z radością przywitali zasłużone wakacje. Był to czas wytężonej pracy, który zaowocował licznymi sukcesami.
Pani Dyrektor Małgorzata Sinicka serdecznie podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczną i wychowawczą, rodzicom za współpracę, a siódmoklasistom pogratulowała osiągnięć, wręczyła im pamiątkowe dyplomy i nagrody. Życzyła wszystkim uczniom wspaniałych wakacji.
  Uroczystość uświetnił występ uczniów klas siódmych pod kierunkiem wychowawców.