Za nami pierwsze spotkanie z rodzicami

Mamy wybraną nową Radę Rodziców w skład, której wchodzą:

Przewodnicząca: Barbara Kot
Zastępca: Adam Szkudlarski
Sekretarz: Katarzyna Szkolna-Gach
Skarbnik: Mariola Rosińska
Członkowie: Anna Wodzińska, Krzysztof Rohaczyński, Katarzyna Karpicka

Życzymy owocnej pracy :-)