18 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Uczniowie zgodnie z zasadami demokracji, swój głos oddawali na kartach wyborczych, które wrzucali do urny. Wybory miały charakter tajny i bezpośredni. W sumie w głosowaniu wzięło udział 184 uczniów .

                Najwięcej głosów zdobyli: Tomasz Radom z klasy VIIIa , Emilia Krakowska z klasy VIIIa oraz Jakub Sobolewski z klasy VIa.

Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów czuwała nauczycielka wiedzy o społeczeństwie pani Katarzyna Sokół.

                Wszystkim wybranym do samorządu życzymy owocnej pracy.

Emilia Krakowska