28 listopada br. na lekcjach języka angielskiego poznawaliśmy tradycję i historię święta dziękczynienia.

   Święto Dziękczynienia – Thanksgiving jest to święto kultywujące więzi rodzinne, a także niezwykła okazja do wyrażania wdzięczności za wszystko co nas dobrego spotkało w życiu. Upamiętnia ono ucztę wydaną w 1621 r. przez gubernatora kolonii Plymouth.
Mieszkańcy Plymouth przybyli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower w 1620 roku. Niestety, z powodu niedostatków żywności i licznych chorób, pierwszą, srogą zimę w nowym miejscu przeżyła tylko część załogi. Losy pasażerów Mayflower potoczyłyby się pewnie w nie najlepszym kierunku, gdyby nie pomoc Indian, którzy nauczyli Pielgrzymów jak zdobywać jedzenie w nowym zmieniającym się środowisku, m.in. jak uprawiać kukurydzę czy łowić ryby.
    Kiedy nastała kolejna jesień, a pielgrzymi zakończyli swoje pierwsze, niezwykle udane żniwa, gubernator William Bradford zarządził uroczystą ucztę. Oprócz mieszkańców Plymouth, zaprosił także Indian, aby wspólnie uczcić pokaźne zbiory. Choć dokładne menu trzydniowej uczty nie jest znane, dokumenty historycze sugerują, że na stole pojawił się indyk. Ponad dwieście lat później, prezydent Abraham Lincoln ogłosił Święto Dziękczynienia świętem narodowym, obchodzonym co roku w czwarty czwartek listopada.