W naszej szkole realizujemy ogólnopolski projekt: ”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

CELE PROJEKTU:
- Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
- Wzmacnianie więzi rodzinnych.
- Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.