W listopadzie br. odbyło się w naszej szkole szkolenie dla rodziców na temat cyfrowych niebezpieczeństw. Szkolenie przeprowadził informatyk – Pan Sławomir Szmulik. Prowadzący odniósł się do przekonań panujących wśród młodzieży dotyczących cyfrowego „życia” uzasadniając ich nieprawdziwość: „w sieci jestem anonimowy”, „zamieszczane przeze mnie treści zawsze mogę usunąć”, „wiem z kim rozmawiam i komu, co wysyłam”, „panuję nad czasem spędzanym w sieci”, „pobieram te pliki tylko na własny użytek”. Pan Szmulik uświadamiał rodzicom rodzaj zagrożeń czyhających na ich dzieci w Internecie omawiając zagadnienia dotyczące łatwego dostępu w Internecie do treści nieodpowiednich dla młodego człowieka, zjawiska cyberprzemocy, utraty cyfrowej tożsamości, uzależnienia od świata cyfrowego i możliwości nawiązania niebezpiecznych kontaktów.

To edukacyjne spotkanie uświadomiło nam dorosłym potrzebę bycia czujnym, interesowania się tym, co dzieci robią korzystając z komputera, czy Internetu oraz kontrolowania ilości przeznaczanego na to czasu.

A oto kilka rad, jak dbać o bezpieczeństwo dziecka w Internecie:

28 listopada br. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, które dotyczyły problemu uzależnienia od Internetu, w tym zjawiska fonoholizmu. Zajęcia prowadziła trenerka – Pani Agnieszka Juszczyk z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Celem warsztatów było uwrażliwienie na zagrożenia, jakie wiążą się z nadużywaniem Internetu, zarówno w komputerze, jak i telefonie komórkowym. Uczniowie wykonywali liczne ćwiczenia, które pozwalały im doświadczyć tego, jak fajnie jest być razem, rozmawiać ze sobą i wspólnie coś robić w realnym świecie.

Rozmowa jest kluczem do zrozumienia drugiego człowieka. Niby nic trudnego. Dlaczego więc tak trudno porozumieć się z nastolatkiem? Wytłumaczenia są różne. Czasami to,
co wydaje nam się rozmową jest tylko monologiem jednej ze stron. Innym razem mówią naraz obie strony, ale nie słuchają się nawzajem. Bywa też tak, że rodzice nie rozmawiają tylko przemawiają, co najczęściej młodzi ludzie zarzucają swoim rodzicom.

Drodzy Rodzice, a jak wyglądają Wasze rozmowy z dzieckiem?

Zachęcamy do wykonania testu i zapoznania się z zasadami dobrej komunikacji, które znajdują się w załączonym materiale - Jak rozmawiać z nastolatkiem?.

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu.

Większość rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń,
a rodzice czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy. Wszyscy jednak chcą być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzą wysiłku, aby ich dzieci były szczęśliwe. Starają się i chcą dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że rodziców spotykają rozczarowania, bo dziecko sprawia nie lada kłopoty.

Poniżej zamieszczamy krótki poradnik adresowany do wszystkich rodziców. Być może porady w nim zawarte dla wielu osób są oczywiste, ale być może dla niektórych okażą się pomocne i zwrócą ich uwagę, że rodzice mają znaczący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po substancje psychoaktywne, czy też nie. Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed alkoholem, narkotykami i dopalaczami, ale jedno jest pewne: im lepszy kontakt rodzica z dzieckiem, tym łatwiej rodzic ustrzeże je przed tymi środkami. Zachęcamy do lektury.

Jeśli tak, czy wiesz jakie to gry i na czym polegają? Na rynku dostępnych jest wiele gier, które nierzadko zawierają treści niebezpieczne dla młodego człowieka. Warto zatem zainteresować się tym, w co grają dzieci i ile przeznaczają na to czasu, aby móc w porę zareagować.

27 września 2018 r. uczniów klas siódmych uczestniczyli w spotkaniu z asp. Łukaszem Olszewskim
z Komisariatu Policji w Korfantowie. Celem spotkania było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Prowadzący, w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśnił młodzieży pojęcie nieletni, czyn karalny i demoralizacja oraz przedstawił i omówił zachowania świadczące o demoralizacji, prawnym wykroczeniu, czy też przestępstwie. Prowadzący poruszył m.in. kwestię uzyskania przez nauczyciela statusu funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tego ochronę ukształtowaną na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Dopuszczenie się wobec nauczyciela czynów takich jak naruszenie nietykalności osobistej, czynna napaść, znieważenie, czy też groźba skutkuje zastosowaniem wobec sprawcy srogich kar. Policjant zwrócił również uwagę na problem bezmyślnego i niebezpiecznego zachowywania się oraz popełniania czynów zabronionych prawem przez osoby będących pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Uczniowie zostali zapoznani z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego.

Elżbieta Sternik- pedagog szkolny

25 i 28 maja 2018 r. klasy siódme szkoły podstawowej i drugie gimnazjum uczestniczyływ warsztatach motywacyjnych pod nazwą „Motywacja – mam siłę do działania”. Warsztaty prowadziła Pani Izabella Małkiewicz, psycholog i coach z Powiatowego Centrum Profilaktyki. Zajęcia pobudziły uczniów do refleksji nad sobą i próby odpowiedzi na pytania: Kim jestem?, Czym dla mnie jest uczenie się?, Co to znaczy być szczęśliwym?, Co chcę w życiu osiągnąć?. Próby odpowiedzi na te pytania wskazały młodzieży kierunki ich rozwoju, a także uświadomiły potrzebę podejmowania właściwych i konkretnych działań, aby osiągnąć zamierzone cele i spełnić swoje marzenia Cennym wnioskiem młodzieży była konkluzja, iż warto się uczyć i kształcić, ponieważ to właśnie nauka i wykształcenie jest najlepszym środkiem służącym realizacji stawianych sobie celów i spełnienia marzeń, różnych marzeń, i tych o dobrej pracy, fajnym zawodzie, jak i tych o własnym domu, podróżach, czy luksusowym samochodzie.

Warsztaty utwierdziły uczniów w tym, że cele i marzenia w życiu trzeba mieć, bo to z nich człowiek czerpie motywację oraz siły do działania. Każdy z nich jednak powinien dołożyć wszelkich starań, aby dotrzeć na wyznaczony przez siebie szczyt. Musi tylko wierzyć, że mu się uda, pracować nad tym wytrwale i nigdy się nie poddawać

Elżbieta Sternik – pedagog szkolny

W dniach 15 i 16 lutego 2018 r. świetlica w naszej szkole zamieniła się w egzotyczną wyspę, a uczniowie trzecich klas w poszukiwaczy skarbów. Wszystko za sprawą programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.

Młodzież podczas dwóch czterogodzinnych bloków zajęć, przy pomocy ekipy trenerów, uświadamiała sobie swoje najgłębsze pragnienia o głębokim szczęściu, trwałej miłości, realizacji w życiu własnych pasji i marzeń. Zgłębiana wiedza o miłości, seksualności, budowaniu wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku ukazywała, że warto pracować nad sobą. Trenerzy uczyli jak należy oswajać „tygrysy”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Udzielali uczestnikom konkretnych wskazówek, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, którym towarzyszą konkretne emocje, uczucia czy pragnienia. Prowadzący podkreślali, że warto szukać rzeczy, które dają siłę iść w dorosłość, być wiernym swoim zasadom i słuchać dobrych przewodników. Tymi przewodnikami są rodzice, dziadkowie, wychowawcy, trenerzy, duchowni, jednym słowem osoby, którym można zaufać. Choć nieidealni, mogą wiele nauczyć.


16 listopada 2017 r. uczniowie klas drugich gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznym Noe. Program jest realizowany w naszej szkole od wielu lat. Realizatorem programu jest specjalista terapii uzależnień - Pana Mariusza Kajdę, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Lutej/k. Kielc oraz ośrodka Dom Monaru w Krakowie.
Celem programu jest wyposażenie młodzieży w  podstawowe wiadomości o   uzależnieniach od psychoaktywnych substancji chemicznych takich jak alkohol, narkotyki i dopalacze oraz uświadomienie ryzyka, jakie ponosi młody człowiek sięgając po te używki. Według specjalistów – picie alkoholu i branie narkotyków to gra, a to, na ile bierzemy udział w tej grze zależy tylko od nas samych. Należy pamiętać, że jedni z tej gry wychodzą, inni zostają i nie są w stanie sami tej gry opuścić. Istotą programu jest również zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał), doskonalenie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupy, jak również  promowanie zachowań i postaw abstynencyjnych.

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia – pod takim hasłem odbyło się 8 listopada 2017 r. spotkanie uczniów klas siódmych ze st. sierż. Mateuszem Łozińskim z Komisariatu Policji
w Korfantowie.
Przewodnim tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Prowadzący, w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśnił młodzieży pojęcie nieletni, czyn karalny i demoralizacja oraz przestawił i omówił zachowania świadczące o demoralizacji, prawnym wykroczeniu, czy też przestępstwie. Uczniowie zostali zapoznani z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego. Prowadzący poruszył również problem posiadania, rozprowadzania oraz zażywania środków psychoaktywnych przez osoby nieletnie w świetle prawa, jak również zagrożeń internetowych (cyberprzepomoc, stalking, spoofing, phishin, trollowanie).

Tematyka okazała się interesująca dla młodzieży o czym świadczyły dyskusje prowadzone między uczniami oraz liczne pytania zadawane prowadzącemu.

Elżbieta Sternik- pedagog szkolny

Nasza szkoła skorzystała z zaproszenia Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie podejmując współpracę z nowopowstałą Pracownią Rozwoju Zawodowego. W ramach obchodzonego przez Urząd Pracy Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, dnia 17.10.2017 r. uczniowie klas IIIa i IIIb gimnazjum uczestniczyli w warsztatach pn. Być aktorem w sztuce o własnej karierze – planowanie ścieżek życiowych. Zajęcia prowadzili doradcy zawodowi - Pani Agnieszka Wajdzik i Pani Monika Zalewska. Celem pracy warsztatowej była próba sformułowania przez uczestników odpowiedzi na pytanie: Jaki jestem?, a dokładniej: Co mam?, W co i kogo gram?, W co mogę zagrać?, Jakie mam możliwości?
Prowadzący angażowali młodzież w wykonanie zadań i ćwiczeń pomocnych
w poznaniu swoich zasobów i dokonaniu wyboru zawodu. Panie omówiły kolejne etapy kształcenia, szanse i możliwości rozwoju zawodowego, zagrożenia i konsekwencje podejmowanych decyzji dotyczących kariery zawodowej.

W miesiącu listopadzie odbędą się zajęcia warsztatowe dla klasy IIIc oraz konsultacje indywidualne dla trzecioklasistów, na które już dziś naszą młodzież serdecznie zapraszam.

Elżbieta Sternik – pedagog szkolny