W dniach 28 i 29 marca 2019 r. świetlica w naszej szkole zamieniła się w egzotyczną wyspę, a uczniowie klas trzecich gimnazjum w poszukiwaczy skarbów. Wszystko za sprawą programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.

Młodzież podczas dwóch czterogodzinnych bloków zajęć, przy pomocy ekipy trenerów, uświadamiała sobie swoje najgłębsze pragnienia o głębokim szczęściu, miłości, realizacji w życiu własnych pasji i marzeń. Zgłębiana wiedza o miłości, seksualności, budowaniu wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku ukazywała, że warto pracować nad sobą i kierować się w życiu nie tylko popędem, chęcią posiadania, ale również uczuciami, rozumem i wartościami. Trenerzy uczyli jak oswajać „tygrysy”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Udzielali uczestnikom konkretnych wskazówek, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, którym towarzyszą konkretne emocje, uczucia czy pragnienia. Prowadzący podkreślali, że warto szukać rzeczy, które dają siłę iść w dorosłość, być wiernym swoim zasadom i słuchać dobrych przewodników. Tymi przewodnikami są rodzice, dziadkowie, wychowawcy, trenerzy, duchowni, jednym słowem osoby, którym można zaufać.

Uczniowie dobrze ocenili program określając go jako ciekawy i fajny. O pozytywnym odbiorze programu świadczyło zachowanie młodzieży w trakcie obu bloków zajęć: skupienie, aktywność i zdyscyplinowanie.

 Program Archipelag Skarbów działa kompleksowo, dlatego też 28 marca oprócz zajęć z młodzieżą odbyło się po południu spotkanie dla rodziców pod hasłem Jak utrzymać dobry kontakt z nastolatkiem w drodze do dorosłości?. Prowadzący spotkanie zapoznał rodziców z założeniami programowymi Archipelagu Skarbów, omówił metody pracy z młodzieżą, a także udzielił cennych wskazówek jak rozmawiać z nastoletnim dzieckiem. Prowadzący podkreślił, że nastolatek potrzebuje:

- być traktowanym poważnie (czasem coś błahego dla rodzica jest dla nastolatka poważną sprawą),

- jasnych zasad (rodzic ma prawo mieć określone oczekiwania względem swojego dziecka, a ono powinno je znać),

- pochwał (chwaląc swoje dziecko rodzic buduje jego poczucie wartości, zachęca do podejmowania dalszych wysiłków, a także chroni przed szukaniem akceptacji u negatywnych rówieśników).

  Program Archipelag Skarbów jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii) i posiada drugi poziom rekomendacji – dobra praktyka.

Program został sfinansowany przez Urząd Miejski w Korfantowie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Elżbieta Sternik – pedagog szkolny