14 listopada 2019 r., wzorem lat ubiegłych, odbył się w naszej szkole program profilaktyczny Noe. Program Noe już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń szkolnych. Realizatorami programu byli: Mariusz Kajda - Dyrektor Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków w Krakowie oraz Grzegorz Ofiara - instruktor terapii uzależnień. W ramach programu odbyły się trzygodzinne zajęcia dla uczniów oraz szkolenie dla rodziców.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas ósmych. Zajęcia składały się z trzech części poświęconych kolejno takim wartościom jak: prawda, miłość i wolność. Część dotycząca PRAWDY – miała na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, dostarczyć wiedzy o czynnikach predysponujących do sięgania po substancje psychoaktywne oraz mechanizmie i skutkach uzależnienia. Część dotycząca MIŁOŚCI – akcentowała wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi. Część dotycząca WOLNOŚCI – rozwijała umiejętność odmawiania, asertywności, zachęcała do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień. Na zakończenie tej części odbyło się tajne głosowanie, w którym 63% uczniów zadeklarowało chęć życia bez alkoholu.

Po południu realizatorzy programu spotkali się z rodzicami uczniów, aby edukować ich w zakresie wychowania i profilaktyki. Prowadzący zwrócili uwagę na rolę rodziny w wychowaniu młodego człowieka oraz podkreślali znaczenie więzi rodzinnej, jako ważnego czynnika, który chroni młodego człowieka przed używkami i pułapką uzależnienia.

Program profilaktyczny Noe został zorganizowany we współpracy z Panią Anetą Ceglarek –Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów.