W dniach 15 i 16 lutego 2018 r. świetlica w naszej szkole zamieniła się w egzotyczną wyspę, a uczniowie trzecich klas w poszukiwaczy skarbów. Wszystko za sprawą programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.

Młodzież podczas dwóch czterogodzinnych bloków zajęć, przy pomocy ekipy trenerów, uświadamiała sobie swoje najgłębsze pragnienia o głębokim szczęściu, trwałej miłości, realizacji w życiu własnych pasji i marzeń. Zgłębiana wiedza o miłości, seksualności, budowaniu wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku ukazywała, że warto pracować nad sobą. Trenerzy uczyli jak należy oswajać „tygrysy”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Udzielali uczestnikom konkretnych wskazówek, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, którym towarzyszą konkretne emocje, uczucia czy pragnienia. Prowadzący podkreślali, że warto szukać rzeczy, które dają siłę iść w dorosłość, być wiernym swoim zasadom i słuchać dobrych przewodników. Tymi przewodnikami są rodzice, dziadkowie, wychowawcy, trenerzy, duchowni, jednym słowem osoby, którym można zaufać. Choć nieidealni, mogą wiele nauczyć.

Uczniowie bardzo dobrze ocenili program, określając go jako intersujący, profesjonalny, ciekawy i fajny. O pozytywnym odbiorze programu świadczyło zachowanie młodzieży w trakcie obu bloków zajęć: skupienie, aktywność oraz zdyscyplinowanie.

  Program Archipelag Skarbów działa kompleksowo, dlatego też 15 lutego br. oprócz zajęć z młodzieżą odbyło się po południu spotkanie dla rodziców. Tym razem pod hasłem Jak utrzymać dobry kontakt z nastolatkiem na drodze do dorosłości?. Prowadzący spotkanie zapoznał rodziców z założeniami programowymi Archipelagu Skarbów, omówił metody pracy z młodzieżą, a także udzielił cennych wskazówek ułatwiających podejmowanie dialogu z dorastającym dzieckiem na tematy trudne, ale jakże ważne w życiu.

   Program Archipelag Skarbów jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Program został sfinansowany przez Urząd Miejski w Korfantowie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co bardzo dziękujemy.

Elżbieta Sternik – pedagog szkolny