WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W środę 20.09.2017r. w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Wszyscy uczniowie zostali zgromadzeni w holu głównym aby każdy z nich mógł oddać 3 głosy na swoich faworytów ( 2 kandydatów zgłosiło się z każdej klasy). Kilka dni potem już wszystko było jasne: Szefem całej naszej szkolnej społeczności UCZNIOWSKIEJ stała się Vanessa Korgiel a jej zastępcą równie sumienna Angelika Bielacha, natomiast wszystko to będzie nadzorował pan Ireneusz Misztal.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zgłosili się na kandydatów oraz tym, którzy na nich głosowali!

SU J