26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ).

To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy.

W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku.

Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

W naszej szkole pozdrawialiśmy się w różnych językach, na drzwiach pracowni wisiały karty z podstawowymi wyrazami w różnych językach. Na 15 i 20 minutowej przerwie w Sali 2.19 można było posłuchać piosenek i pozdrowień w różnych językach. Ponadto uczniowie losowali zadania i chętnie je wykonywali w nagrodę za słodką niespodziankę. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się projektowanie koszulek mających na celu popularyzację nauki języków obcych.

Z pewnością Europejski Dzień Języków Obcych możemy zaliczyć do udanych.