Okres przedświąteczny to dobry czas na dzielenie się odruchami serca i na zauważanie ludzkich potrzeb . Szkolne Koło PCK, jak co roku ogłosiło i przeprowadziło akcję: „Gwiazdka dla każdego dziecka ". Do dziesiątego grudnia chętni mogli przynosić podarki, które trafią do potrzebujących.

Z zebranych darów powstało 15 pięknych paczek. Dostarczyliśmy je do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostaną przydzielone potrzebującym rodzinom. Mamy nadzieję, że poprzez nasze działanie, na wielu dziecięcych twarzach zagości uśmiech, a radość zarówno z dawania, jak i otrzymywania doda magii nadchodzącym Świętom Bożego Narodzenia.

Zarząd i Opiekun Szkolnego Koła PCK