„Dostawa żywności do stołówki

Szkoły Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie

-etap II 2020”


w trybie przetargu nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.docx

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert.doc

 

„Dostawa żywności do stołówki

Szkoły Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie

-etap II 2019”


w trybie przetargu nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY