11 września 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami. Na początku Pani Dyrektor Małgorzata Sinicka przedstawiła harmonogram roku szkolnego oraz zasady panujące w naszej szkole. Rodzicom została przedstawiona kadra pedagogiczna oraz zostali zaproszeni na spotkanie z wychowawcami klas, aby omówić zasady współpracy na nowy rok szkolny.