26 września 2018 r., obydwa Kluby Młodego Odkrywcy – Szperacze i TP, uczestniczyły w XIV Nyskim Festiwalu Nauki. Niestety klubowicze nie mogli być wszędzie i posłuchać wszystkiego. Festiwalowa oferta była bardzo bogata, a wiele zajęć i warsztatów odbywało się równocześnie.

Ostatecznie Kluby skorzystały z 5 różnych aktywności – wszystkie miały miejsce w budynku G nyskiej uczelni (PWSZ). Klubowicze wysłuchali wykładu dr. hab. n. med. Zbigniewa Ciemieniewskiego pt „Prewencja chorób układu krążenia – pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy śmiertelni”.

Wzięli udział w pokazie: „ Skanowanie w 3D w medycynie – czyli jak przenieść obiekt rzeczywisty do świata wirtualnego”, który poprowadził mgr inż. Jacek Tomasiak. W czasie pokazu „zeskanowany” i przygotowany do wydrukowania w drukarce 3D został jeden  ze Szperaczy.

Następnie uczniowie obserwowali pokaz pracy drona. Pooglądali Nysę i siebie z wysokości. Usłyszeli także ciekawe wskazówki dotyczące użytkowania drona – na wypadek, gdyby sami zostali użytkownikami takiego urządzenia.

Była też aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Pod kierunkiem pań z UTW w Nysie klubowicze poznali podstawowe zasady gry w bule i zawzięcie rywalizowali w kolejnych fazach rozgrywek.

Na koniec pan Marek Flakowski, także z ramienia UTW w Nysie, opowiedział o bioróżnorodności i przyczynach jej zanikania.

Opiekunki KMO

Jolanta Flakowska

Marzena Zawadzka-Maćków