Udało nam się dopiąć organizację jednych z pierwszych w Polsce (jak nie pierwszą?) imprez międzyszkolnych zdalnych zawodów. Patronat nad tymi zawodami, objął Szkolny Związek Sportowy w Opolu. Pilotażowy Wojewódzki Turniej SZS w Zdalnych Zabawach odbędzie się już za tydzień. Planowany termin zawodów to 22.05.2020r. (piątek) godzina 15:30.
Aby dołączyć do zawodów wystarczy napisać w czacie w Teamsie do Pana Stefana Osiewacza – w treści wiadomości wpisujemy „zgłaszam się do zawodów” lub samemu wysłać prośbę, klikając w aplikacji Teams w poniższy link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e5671f52d8146b487da6247d4a8b214%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffe49de5-1f61-4973-945f-27e8e23e5cc8&tenantId=e11f968c-00d0-4f5f-80e0-ef8263e7d76f

i wciskając pole „wyślij prośbę”.

Na więcej pytań odpowie Wam w Teamsie nauczyciel w-f Pan Stefan Osiewacz.

W środę 20.05.2020r. o godzinie 15:30 w Teamsie odbędzie się obowiązkowe, wewnątrzszkolne spotkanie, w którym zostaną określone zasady uczestnictwa i komunikacji podczas zawodów online.