DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CZESŁAWA NIEMENA

W KORFANTOWIE

Z PRZYCZYN FORMALNYCH UNIEWAŻNIA PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM NA:

„Dostawa żywności do stołówki

Szkoły Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie

-etap II 2021” 

MAŁGORZATA SINICKA

       DYREKTOR