Zapytanie ofertowe na: dostawę żywności

do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena

w Korfantowie - etap II 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

POSTĘPOWANIE OTWARTE + ZAPYTANIE OFERTOWE

         Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.: „ Wymiana podłóg w pomieszczeniach szkolnych- biblioteka, pokój nauczycielski”

 

Zapytanie ofertowe