Czesław Niemen - informacje o patronie

Rok temu uczniowie gimnazjum zgłosili kandydaturę Czesława Niemena na patrona naszej szkoły. Powód? - był wybitnym piosenkarzem, kompozytorem i multiinstrumentalistą. Jego teksty niosą przesłanie, sprawiają, że człowiek na chwilę zatrzymuje się i zastanawia nad sobą i sensem życia, ukazuje to min. w piosence "dziwny jest ten świat".

Czesław Juliusz Wydrzycki już od najmłodszych lat miał kontakt z muzyką (śpiewał w chórze oraz w szkole). W latach 1953-54 uczęszczał do szkoły muzycznej w Grodnie. Jednak 4 lata później został przesiedlony do powojennej Polski w ramach fali masowych wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich. Zamieszkał w Gdańsku. Nie zerwał kontaktu z muzyką. Uczył się grać na fagocie oraz śpiewał po hiszpańsku i polsku akompaniując na gitarze.

Muzyka była dla niego odskocznią od rzeczywistości, sposobem wyrażania najgłębszych uczuć, które my zwykle w sobie tłumimy. Chciał pokazać światu, że jego kształt zależny jest głównie od człowieka. Najważniejszymi wartościami dla niego była miłość i wzajemny szacunek. Piosenki Czesława Niemena uczą nas, że można żyć bez konfliktów i buntów, bo nie brakuje "Ludzi dobrej woli". Jak apelował  w jednej ze swoich piosenek "Przyszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie".

Czesław Niemen chciał, aby przyszłe pokolenie mogło żyć w świecie, w którym ludzie nawzajem się kochają i szanują. To właśnie my należymy do tego przyszłego pokolenia, o którym myślał artysta, toteż on sam jak i jego utwory mogą być azymutem wyznaczającym kierunek w naszym życiu. Uważam, że jest to dostatecznym powodem, aby szkoła, w której spędzamy dużo czasu, spotykamy się z rówieśnikami, snujemy marzenia o swoim życiu nosiło imię kogoś, kto swymi utworami wskazuje nam prawdziwe wartości.

Wkraczając w mury budynku noszącego imię Czesława Niemena przypominałabym sobie, że to co zrobię dziś będzie miało wpływ na moją przyszłość, że powinnam starać się, aby każdy dzień był wyjątkowym. Nikt z nas nie chciałby umrzeć żywiąc nienawiść do drugiego człowieka, dlatego przebaczajmy nawet wtedy, gdy wydaje się to niemożliwe. Róbmy to po to, aby w przyszłości zamiast "Dziwny jest ten świat" śpiewać "Piękny jest ten świat".

Tekst: Milena Dziedzic

Zdjęcia: Rafał Sopel