W dniach 27-28 września uczniowie klas VI-VII uczestniczyli w rekomendowanym programie profilaktycznym „Debata”. Każda z klas odbyła trzygodzinne zajęcia, które prowadził Pan Sebastian Porębski z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Zajęcia miały charakter dyskusji na temat alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzący zwracał szczególną uwagę na skutki zażywania używek oraz potrzebę rozważnego i odpowiedzialnego podejmowania wszelkich decyzji. Uświadamiał, że podjęcie choćby małej, ale niewłaściwej decyzji może okazać się tragiczne w skutkach. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w debacie, chętnie wypowiadali się i dyskutowali.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież
nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie
na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy
w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęca rodziców i apeluje do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko
o zagrożeniach.

W załączeniu materiał informacyjny dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń związanych
z e-papierosami.

 

   Pliki do pobrania

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%c5%bce%c5%84-dotycz%c4%85cych-e-papieros%c3%b3w.pdf

14 listopada 2019 r., wzorem lat ubiegłych, odbył się w naszej szkole program profilaktyczny Noe. Program Noe już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń szkolnych. Realizatorami programu byli: Mariusz Kajda - Dyrektor Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków w Krakowie oraz Grzegorz Ofiara - instruktor terapii uzależnień. W ramach programu odbyły się trzygodzinne zajęcia dla uczniów oraz szkolenie dla rodziców.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas ósmych. Zajęcia składały się z trzech części poświęconych kolejno takim wartościom jak: prawda, miłość i wolność. Część dotycząca PRAWDY – miała na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, dostarczyć wiedzy o czynnikach predysponujących do sięgania po substancje psychoaktywne oraz mechanizmie i skutkach uzależnienia. Część dotycząca MIŁOŚCI – akcentowała wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi. Część dotycząca WOLNOŚCI – rozwijała umiejętność odmawiania, asertywności, zachęcała do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień. Na zakończenie tej części odbyło się tajne głosowanie, w którym 63% uczniów zadeklarowało chęć życia bez alkoholu.

Po południu realizatorzy programu spotkali się z rodzicami uczniów, aby edukować ich w zakresie wychowania i profilaktyki. Prowadzący zwrócili uwagę na rolę rodziny w wychowaniu młodego człowieka oraz podkreślali znaczenie więzi rodzinnej, jako ważnego czynnika, który chroni młodego człowieka przed używkami i pułapką uzależnienia.

Program profilaktyczny Noe został zorganizowany we współpracy z Panią Anetą Ceglarek –Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów.

6 czerwca odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów wszystkich klas z funkcjonariuszem policji- sierż. sztab. Grzegorzem Gorskim z Komisariatu Policji w Korfantowie. Policjant rozmawiał z młodzieżą o zgubnych konsekwencjach zażywania narkotyków- problemach zdrowotnych, społecznych i prawnych. Mówił jakie spustoszenie w organizmie człowieka wywołują niedozwolone środki, w szczególności tzw. dopalacze. Prowadzący podkreślał, że dopalacze są bardzo niebezpieczne, ponieważ są mieszanką różnych związków chemicznych, które potrafią trwale uszkodzić organizm, a nawet zabić. Policjant apelował do młodzieży, aby stanowczo odmawiali, gdy ktoś zaproponuje im zażycie dopalaczy. Powinni pamiętać, że dopalacze to trucizna, która zażyta nawet w najmniejszej ilości może mieć tragiczne skutki. Nikt nie wie, jak jego organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji. Prowadzący zwrócił również uwagę
na problem, jaki mają lekarze z udzieleniem pomocy osobom po zażyciu dopalaczy, gdyż nie mają wiedzy, jaki był skład chemiczny tych dopalaczy.

Tematem spotkania było również bezpieczeństwo podczas wakacji w domu, nad wodą i w sieci.  Policjant przestrzegał uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw

w niebezpiecznych miejscach. Przypomniał  uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach oraz omówił konsekwencje niewłaściwych i niebezpiecznych zachowań. Wielokrotnie apelował o zachowanie zdrowego rozsądku
i rozwagi podczas letniego wypoczynku.

W dniach 28 i 29 marca 2019 r. świetlica w naszej szkole zamieniła się w egzotyczną wyspę, a uczniowie klas trzecich gimnazjum w poszukiwaczy skarbów. Wszystko za sprawą programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.

Młodzież podczas dwóch czterogodzinnych bloków zajęć, przy pomocy ekipy trenerów, uświadamiała sobie swoje najgłębsze pragnienia o głębokim szczęściu, miłości, realizacji w życiu własnych pasji i marzeń. Zgłębiana wiedza o miłości, seksualności, budowaniu wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku ukazywała, że warto pracować nad sobą i kierować się w życiu nie tylko popędem, chęcią posiadania, ale również uczuciami, rozumem i wartościami. Trenerzy uczyli jak oswajać „tygrysy”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Udzielali uczestnikom konkretnych wskazówek, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, którym towarzyszą konkretne emocje, uczucia czy pragnienia. Prowadzący podkreślali, że warto szukać rzeczy, które dają siłę iść w dorosłość, być wiernym swoim zasadom i słuchać dobrych przewodników. Tymi przewodnikami są rodzice, dziadkowie, wychowawcy, trenerzy, duchowni, jednym słowem osoby, którym można zaufać.

13 grudnia 2018 r. odbył się w naszej szkole program profilaktyczny „Noe”. Realizatorami programu byli: Mariusz Kajda - Dyrektor Ośrodka „Monar” Terapii i Rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków w Krakowie oraz Grzegorz Ofiara - instruktor terapii uzależnień. W ramach programu odbyły się trzygodzinne zajęcia dla uczniów oraz szkolenie dla rodziców. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas ósmych, łącznie 42 uczniów. Zajęcia składały się z trzech części poświęconych kolejno takim wartościom jak: Prawda, Miłość i Wolność. Część dotycząca PRAWDY – miała na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, dostarczyć wiedzy o czynnikach predysponujących do sięgania po substancje psychoaktywne oraz mechanizmie i skutkach uzależnienia. Część dotycząca MIŁOŚCI – akcentowała wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi. Część dotycząca WOLNOŚCI – rozwijała umiejętność odmawiania, asertywności, zachęcała do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień. a zakończenie tej części odbyło się tajne głosowanie, w którym 50% uczniów zadeklarowało chęć życia bez alkoholu.

W listopadzie br. odbyło się w naszej szkole szkolenie dla rodziców na temat cyfrowych niebezpieczeństw. Szkolenie przeprowadził informatyk – Pan Sławomir Szmulik. Prowadzący odniósł się do przekonań panujących wśród młodzieży dotyczących cyfrowego „życia” uzasadniając ich nieprawdziwość: „w sieci jestem anonimowy”, „zamieszczane przeze mnie treści zawsze mogę usunąć”, „wiem z kim rozmawiam i komu, co wysyłam”, „panuję nad czasem spędzanym w sieci”, „pobieram te pliki tylko na własny użytek”. Pan Szmulik uświadamiał rodzicom rodzaj zagrożeń czyhających na ich dzieci w Internecie omawiając zagadnienia dotyczące łatwego dostępu w Internecie do treści nieodpowiednich dla młodego człowieka, zjawiska cyberprzemocy, utraty cyfrowej tożsamości, uzależnienia od świata cyfrowego i możliwości nawiązania niebezpiecznych kontaktów.

To edukacyjne spotkanie uświadomiło nam dorosłym potrzebę bycia czujnym, interesowania się tym, co dzieci robią korzystając z komputera, czy Internetu oraz kontrolowania ilości przeznaczanego na to czasu.

A oto kilka rad, jak dbać o bezpieczeństwo dziecka w Internecie:

28 listopada br. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, które dotyczyły problemu uzależnienia od Internetu, w tym zjawiska fonoholizmu. Zajęcia prowadziła trenerka – Pani Agnieszka Juszczyk z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Celem warsztatów było uwrażliwienie na zagrożenia, jakie wiążą się z nadużywaniem Internetu, zarówno w komputerze, jak i telefonie komórkowym. Uczniowie wykonywali liczne ćwiczenia, które pozwalały im doświadczyć tego, jak fajnie jest być razem, rozmawiać ze sobą i wspólnie coś robić w realnym świecie.

Rozmowa jest kluczem do zrozumienia drugiego człowieka. Niby nic trudnego. Dlaczego więc tak trudno porozumieć się z nastolatkiem? Wytłumaczenia są różne. Czasami to,
co wydaje nam się rozmową jest tylko monologiem jednej ze stron. Innym razem mówią naraz obie strony, ale nie słuchają się nawzajem. Bywa też tak, że rodzice nie rozmawiają tylko przemawiają, co najczęściej młodzi ludzie zarzucają swoim rodzicom.

Drodzy Rodzice, a jak wyglądają Wasze rozmowy z dzieckiem?

Zachęcamy do wykonania testu i zapoznania się z zasadami dobrej komunikacji, które znajdują się w załączonym materiale - Jak rozmawiać z nastolatkiem?.

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu.

Większość rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń,
a rodzice czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy. Wszyscy jednak chcą być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzą wysiłku, aby ich dzieci były szczęśliwe. Starają się i chcą dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że rodziców spotykają rozczarowania, bo dziecko sprawia nie lada kłopoty.

Poniżej zamieszczamy krótki poradnik adresowany do wszystkich rodziców. Być może porady w nim zawarte dla wielu osób są oczywiste, ale być może dla niektórych okażą się pomocne i zwrócą ich uwagę, że rodzice mają znaczący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po substancje psychoaktywne, czy też nie. Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed alkoholem, narkotykami i dopalaczami, ale jedno jest pewne: im lepszy kontakt rodzica z dzieckiem, tym łatwiej rodzic ustrzeże je przed tymi środkami. Zachęcamy do lektury.

Jeśli tak, czy wiesz jakie to gry i na czym polegają? Na rynku dostępnych jest wiele gier, które nierzadko zawierają treści niebezpieczne dla młodego człowieka. Warto zatem zainteresować się tym, w co grają dzieci i ile przeznaczają na to czasu, aby móc w porę zareagować.