WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM W KORFANTOWIE

Historia gimnazjum w skrócie

Gimnazjum w ramach Zespołu Szkół w Korfantowie powstało w 1999 roku. Wówczas to siedziba placówki mieściła się w Korfantowie przy ulicy 3 Maja 12.  Funkcję dyrektora gimnazjum w tym czasie pełnił Ireneusz Misztal zastępowany przez  Danutę Korzeniowską. W 2002 roku nastąpiło połączenie gimnazjum i szkoły podstawowej w Zespół Szkół, którego dyrektorem został Wiesław Król, a zastępcami : Ireneusz Misztal i Małgorzata Sinicka.        W sierpniu 2007 roku nowym dyrektorem Zespołu Szkół została Małgorzata Sinicka, jej zastępcami zaś: Joanna Fudali i Marek Misztal.

2011 rok otworzył nowy rozdział w dziejach szkoły. W związku z reorganizacją sieci szkół   w miejsce Zespołu Szkół powstał Zespół Szkolno- Przedszkolny. Gimnazjum w Korfantowie stało się samodzielną jednostką.

Otwarcie nowego budynku gimnazjum

2 września 2011 roku uroczyście otwarto nowy budynek gimnazjum przy ulicy Adama Mickiewicza 1. Budowa nowej szkoły była inwestycją gminy Korfantów, głównym wykonawcą prac został Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 Na spotkanie inaugurujące działalność nowej placówki przybyło wielu znamienitych gości. Byli wśród nich: senator Norbert Krajczy, posłowie - Ryszard Galla. Tomasz Garbowski i Janina Okrągły, marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Bogdan Wierdak, wicewojewoda opolski - Antoni Jastrzębski, Opolski Kurator Oświaty - Halina Bilik, honorowi obywatele Korfantowa - Józef Bednarski, dr Ryszard Miążek i Tadeusz Nowacki, starosta nyski - Adam Fujarczuk, przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego - Mirosław Aranowicz, prof. dr hab. Czesława Jasiewicz, ks. prałat prof. dr hab. Józef Patera, przedstawiciele środowisk naukowych Opolszczyzny, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu nyskiego i gmin ościennych, księża proboszczowie z parafii na terenie korfantowskiej gminy, przedstawiciele straży pożarnych, policji, kontroli skarbowej i banków, przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie poprzedniej i obecnej kadencji, radni i sołtysi, nauczyciele, dyrektorzy szkół, gimnazjaliści i ich rodzice.

 Przy głównym wejściu do gimnazjum odsłonięto tablicę pamiątkową zawierającą wygrawerowane słowa Cycerona: "Czyż możemy narodowi ofiarować większy dar nad wychowanie i wykształcenie młodzieży?"

 Nowy budynek gimnazjum został uroczyście poświęcony przez ks. prałata Józefa Paterę i korfantowskiego proboszcza ks. prałata Andrzeja Ziółkowskiego. Dyrektor gimnazjum Małgorzata Sinicka w towarzystwie burmistrza Korfantowa Zdzisława Martyny, Starosty Nyskiego Adama Fujarczuka i Opolskiego Kuratora Oświaty Haliny Bilik dokonała przecięcia symbolicznej wstęgi otwierającej Gimnazjum w Korfantowie. Na ręce Pani dyrektor burmistrz Martyna przekazał symboliczny klucz do obiektu.

Obiekt imponuje nowoczesnością na miarę XXI wieku. Położony jest w sąsiedztwie hali sportowej, przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych, sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne z dostępem do Internetu. Biblioteka i główny hol posiadają zaplecze multimedialne.

W chwili obecnej Gimnazjum w Korfantowie jest najbardziej nowoczesną szkołą w regionie i jedną z najnowocześniejszych w Polsce.

Uroczystość nadania Gimnazjum w Korfantowie imienia Czesława Niemena

 

Historyczna chwila uroczystego nadania Gimnazjum w Korfantowie imienia Czesława Niemena miała miejsce 25 lutego 2013 r. W ten sposób korfantowska placówka dołączyła do wąskiego grona sześciu szkół w Polsce, które obrały za patrona tę znaczącą w polskiej kulturze postać.

Imprezę poprzedziła msza w Kościele Trójcy Świętej. Sama uroczystość odbyła się w nowoczesnym, oddanym do użytku zalewie dwa lata temu, budynku Gimnazjum w Korfantowie.

 Po przywitaniu szacownych gości i odśpiewaniu hymnu państwowego, życie i twórczość patrona przybliżył program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów, przygotowany pod kierownictwem pani Katarzyny Koteluk oraz pana Ireneusza Misztala.

Nastrojowa, bogata w informacje z życia Czesława Niemena, część artystyczna poprowadziła zebranych gości do części oficjalnej, w której Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Kazimierz Didyk, odczytał treść Uchwały nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania imienia „Czesława Niemena” Gimnazjum w Korfantowie. Jej uroczysta postać została przekazana przez Burmistrza Korfantowa, pana Zdzisława Martynę na ręce pani dyrektor Małgorzaty Sinickiej. Wraz z Aktem nadania imienia, pan Burmistrz przekazał młodzieży, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły najlepsze życzenia na kolejne lata pracy.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu dziękując władzom, wyraziła jednocześnie nadzieję, że postać obrana przez młodzież na patrona będzie zobowiązywać do wytężonej pracy i realizowania ambitnych celów.

Z podobnym w wydźwięku apelem skierowała się do młodzieży pani Małgorzata Niemen-Wydrzycka – gość honorowy uroczystości. Zwróciła uwagę, na to, że mąż – Czesław Niemen był osobą szczerą w stosunku do siebie i innych ludzi oraz bardzo pracowitą i wielowymiarową. Właśnie ta szczerość, pracowitość i odwaga w stawianiu sobie ambitnych celów, powinny być drogowskazami prowadzącymi korfantowskich gimnazjalistów.

Z serdecznymi życzeniami wystąpili także: posłanka na Sejm RP, pani Janina Okrągły, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Waldemar Zadka, Opolski Wicekurator Oświaty, Rafał Rippel, kierownik ZakładuLiteratury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Wanda Laszczak, dr Radosław Marcinkiewicz, także z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy Gimnazjum w Korfantowie, pani Anna Ziółkowska-Woźny.

Edmund Borzemski– historyk, poeta, krytyk literacki, a tak po prostu artysta zaprzyjaźniony ze społecznością gimnazjalną, wystąpił z niespodzianką – wierszem napisanym specjalnie na uroczystość. Dzieło pana Edmunda zostało przekazane na ręce pani Małgorzaty Niemen-Wydrzyckiej oraz pani dyrektor Małgorzaty Sinickiej.

Do grona składających serdeczności  dołączyli nieobecni na uroczystości dyrektorzy szkół imienia Czesława Niemena w Świebodzinie, Włocławku oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. W ich imieniu odczytane zostały listy skierowane do uczniów, rodziców, grona pedagogicznego oraz pracowników Gimnazjum w Korfantowie.

Uroczystego odsłonięcia „ściany” poświeconej patronowi szkoły dokonano w obecności gościa honorowego, pani Małgorzaty Niemen-Wydrzyckiej, pani dyrektor Małgorzaty Sinickiej, Burmistrza Korfantowa, pana Zdzisława Martyny, Przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Kazimierza Didyka oraz Opolskiego Wicekuratora Oświaty, pana Rafała Rippela. Zasłona ze „ściany” znajdującej się na poziomie I, została zdjęta rękoma dwójki gimnazjalistów: Julii Karwat oraz Macieja Markowskiego.  Nowoczesne wyposażenie szkoły umożliwiło śledzenie tego uroczystego momentu, zgromadzonym na parterze gościom.

Klamrą spinającą uroczystość były kolejne wydarzenia artystyczne:  występ młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który przygotował utwór Czesława Niemena pod kierunkiem pani Katarzyny Juruś oraz mini recital Romana Kańtocha. Młody, utalentowany artysta, laureat Festiwalu „Niemen non stop” wystąpił z ośmioma utworami. Wykonał między innymi: „ Domek bez adresu”, „Pod papugami”, „Sen o Warszawie”, „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – utwory znane szerokiej publiczności, ale zaśpiewał także,  zdecydowanie mniej spopularyzowane „Wiem ja wiem” oraz "Cziornyje browi, karyje oczi". Romanowi Kańtochowi towarzyszyła mentorka, pani Małgorzata Rogala.

Podziękowania pani Małgorzacie Niemen-Wydrzyckiej za uświetnienie swoją obecnością uroczystości, za wiele ciepłych słów, za stworzenie atmosfery serdeczności oraz sprawienie, że postać Czesława Niemena stała się w tym dniu  nieomal namacalna, złożyli pan Burmistrz Zdzisław Martyna oraz pani dyrektor Małgorzata Sinicka.

Na zakończenie imprezy czekała gości jeszcze jedna niespodzianka - wernisaż okolicznościowej wystawy poświęconej Czesławowi Niemenowi. Ekspozycja przygotowana została pod fachowym, artystycznym okiem pani dyrektor Sinickiej. Tu serdeczne podziękowania należą się darczyńcom i użyczającym eksponaty, przede wszystkim panom: Zdzisławowi Bochenkowi oraz Radosławowi i Zbigniewowi Marcinkiewiczom.

Uroczystość poprowadzili: Jolanta Flakowska oraz Ireneusz Misztal, a za oprawę techniczną podziękowania należą się dyrektorowi MGOKSiR,  panu Stanisławowi Szkolnemu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz młodzież gimnazjalna kierują serdeczne podziękowania do tych wszystkich osób, które przyczyniły się do przygotowania tak ważnej dla Gimnazjum w Korfantowie uroczystości. Wszelkie aspekty wsparcia zostały zauważone, docenione i pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

Serdeczne podziękowania kierujemy także, do tych z Państwa, którzy przyjęli zaproszenia i zaszczycili nas swoją obecnością.

Tekst: Jolanta Flakowska

Zdjęcia: Patrycja Magiera i Stanisław Rosiński

 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych