Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych

od 1 września 2020

przygotowana na podstawie:

Wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 5 sierpnia 2020 r.


 1 - Załącznik do procedury SP2 - oświadczenia rodzica - COVID-19[32739].docx