W czwarty czwartek listopada czyli w tym roku tj. 26 listopada, Amerykanie obchodzą jedno z najważniejszych świąt.

Już wiecie jakie?

Oczywiście Święto Dziękczynienia – thanksgiving. Jest to święto kultywujące więzi rodzinne, a także niezwykła okazja do wyrażania wdzięczności za wszystko co nas dobrego spotkało w życiu.

Upamiętnia ono ucztę wydaną w 1621 r. przez gubernatora kolonii Plymouth.

Mieszkańcy Plymouth przybyli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower w 1620 roku.

Niestety, z powodu niedostatków żywności i licznych chorób, pierwszą, srogą zimę w nowym miejscu przeżyła tylko część załogi. Losy pasażerów Mayflower potoczyłyby się pewnie w nienajlepszym kierunku, gdyby nie pomoc Indian, którzy nauczyli Pielgrzymów jak zdobywać jedzenie w nowym zmieniającym się środowisku, m.in. jak uprawiać kukurydzę czy łowić ryby.

Kiedy nastała kolejna jesień, a pielgrzymi zakończyli swoje pierwsze, niezwykle udane żniwa, gubernator William Bradford zarządził uroczystą ucztę. Oprócz mieszkańców Plymouth, zaprosił także Indian, aby wspólnie uczcić pokaźne zbiory. Choć dokładne menu trzydniowej uczty nie jest znane, dokumenty historyczce sugerują, że na stole pojawił się indyk. Ponad dwieście lat później, prezydent Abraham Lincoln ogłosił Święto Dziękczynienia świętem narodowym, obchodzonym co roku w czwarty czwartek listopada.

Zachęcam do poszerzenia wiedzy na temat Thanksgiving.

https://view.genial.ly/.../interactive-image-happy...

VIEW.GENIAL.LY

Happy Thanksgiving by Monika Radom on Genially