13.10. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień bez Przemocy.
Czworo uczniów w trakcie godziny wychowawczej nadało audycję radiową. Przedstawili w niej cele obchodów tego dnia, niektóre z form i przyczyn przemocy, a także jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów tzw. „metodą bez porażek” Thomasa Gordona. Po audycji wychowawcy opracowali z uczniami klasowe kodeksy życia bez przemocy oraz przećwiczyli rozwiązywanie ewentualnych klasowych konfliktów zaprezentowaną metodą. Jedne z ważniejszych zdań, które wybrzmiały tego dnia to: „Przemocy nie można tolerować i być wobec niej obojętnym. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy lub sami jej doświadczamy to należy poinformować o tym fakcie np. nauczyciela czy  inną osobę dorosłą. Nierozwiązane konflikty często są przyczyną przemocy – warto, a nawet trzeba je rozwiązywać.”