W czwartek, 21 marca 2019 r., uczniowie klas ósmych pochwalili się wynikami swoich badań i poszukiwań naukowych prowadzonych w ramach realizacji projektów. Rozwijanie pasji badawczej, współpraca w grupie oraz ćwiczenie umiejętności wystąpień publicznych i prezentowania w ciekawy sposób efektów własnej pracy, to zadania, jakie stawia przed ósmoklasistami realizacja projektu edukacyjnego.

Przed publicznością składającą się z uczniów klas siódmych oraz przed gronem pedagogicznym wystąpiło 6 zespołów. Widzowie byli jednocześnie jury, które wyrażało swoją opinię o projekcie i sposobie jego przedstawienia. Należało ocenić sposób prezentacji, zaangażowanie każdego z członków grupy projektowej, dobór metod, ogólne wrażenie oraz to, czy nie został przekroczony limit czasowy przeznaczony na wystąpienie, tj. 15 minut.

Realizację i prezentację projektów oceniało również jury, w skład którego weszli: pani dyrektor Małgorzata Sinicka, panie Elżbieta Sternik i Marzena Zawadzka- Maćków oraz pan Ireneusz Misztal.

Obydwa zespoły oceniające za najlepszy uznały projekt zatytułowany „Amphibia&Reptilia” zaprezentowany przez ośmioosobowy zespól z klasy VIIIb, a przygotowany pod kierunkiem pani Jolanty Flakowskiej. Na drugim miejscu znalazł się projekt pod tytułem „Tajemnice wolontariatu” przygotowany przez szóstkę dziewcząt z klasy VIIIa pod kierunkiem pani Katarzyny Koteluk. Na miejscu trzecim uplasowała się szóstka chłopaków z klasy VIIIa. Projekt „Maszyny proste” powstał pod czujnym okiem pani Jadwigi Schwarzer.

Zwycięskie projekty zaprezentowane zostaną podczas Festiwalu nauki „Sztuka eksperymentu” w dniu 22 maja 2019 r.

Red

Zdjęcia: Monika Radom