W styczniu br. klasa Vb brała udział w I filarze programu profilaktycznego - Zdobądź Everest sfinansowanym przez Urząd Miejski w Korfantowie. Program obejmował pięć warsztatów po 2 godziny dydaktyczne. Zajęcia z uczniami prowadził psycholog z Centrum Edukacyjo – Szkoleniowego Genesis.
Program Zdobądź Everest  został stworzony na gruncie rozwoju kompetencji interpersonalnych i zakłada rozwój inteligencji emocjonalnej, komunikacji, umiejętności pracy w grupie, budowania relacji rówieśniczych, poczucia własnej wartości i samooceny. Głównym celem programu jest wypracowanie oraz umocnienie wśród uczestników pożądanych postaw względem sytuacji ryzykownych. Prowadzący starał się uświadomić naszym uczniom jak ważne w życiu są wartości, dlaczego warto mieć pasje i jak realizować swoje cele. Rozwijał umiejętności społeczne i postawy uczniów, które będą pomocne w podejmowaniu przez nich odpowiednich wyborów w swoim życiu.
    Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli aktywni, z zaangażowaniem wykonywali wszystkie zadania, ktore wymagały pracy indywidualnej lub grupowej.
Zdobądź Everest

W styczniu br. klasa Vb brała udział w I filarze programu profilaktycznego - Zdobądź Everest sfinansowanym przez Urząd Miejski w Korfantowie. Program obejmował pięć warsztatów po 2 godziny dydaktyczne. Zajęcia z uczniami prowadził psycholog z Centrum Edukacyjo – Szkoleniowego Genesis.

Program Zdobądź Everest  został stworzony na gruncie rozwoju kompetencji interpersonalnych
i zakłada rozwój inteligencji emocjonalnej, komunikacji, umiejętności pracy w grupie, budowania relacji rówieśniczych, poczucia własnej wartości i samooceny. Głównym celem programu jest wypracowanie
oraz umocnienie wśród uczestników pożądanych postaw względem sytuacji ryzykownych. Prowadzący starał się uświadomić naszym uczniom jak ważne w życiu są wartości, dlaczego warto mieć pasje i jak realizować swoje cele. Rozwijał umiejętności społeczne i postawy uczniów, które będą pomocne w podejmowaniu przez nich odpowiednich wyborów w swoim życiu.

                Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli aktywni, z zaangażowaniem wykonywali wszystkie zadania, ktore wymagały pracy indywidualnej lub grupowej.