W piątek 19 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z dzielnicowym – Panem Grzegorzem Gorskim z Komisariatu Policji w Korfantowie. Po konsultacjach przedmiotowych klasy ósme spotkały się z Panem policjantem osobiście, a dla klas siódmych odbyło się spotkanie online na Teamsie. Celem wygłoszonych prelekcji było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich. Prowadzący, w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich wyjaśnił młodzieży pojęcia „nieletni”, „czyn karalny” i „demoralizacja” oraz przedstawił przykłady zachowań świadczących o demoralizacji i popełnieniu czynu karalnego. Podkreślił, że karalne jest nie tylko popełnienie czynu niezgodnego z prawem, ale również usiłowanie, współsprawstwo, podżeganie i pomocnictwo, a popełnienie czynu karalnego przez osoby w wieku od 13 do 17 roku życia powoduje pociągnięcie ich do odpowiedzialności przed sądem i zastosowanie środków wychowawczych lub poprawczych. Pan policjant poruszył również problem sięgania przez osoby małoletnie po używki oraz zjawisko cyberprzemocy i różne jego formy, w szczególności zjawisko hejtu.