Zakończyły się już się  egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które trwały trzy dni. Uczniowie zaczęli od egzaminu z języka polskiego- pisali go we wtorek 25 maja, w środę pisali matematykę, a w czwartek test z języka angielskiego. Egzaminy były przeprowadzone stacjonarnie w szkole, w reżimie sanitarnym. W związku z sytuacją epidemiczną  egzaminy ósmoklasisty odbyły się w naszej szkole zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.