11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości jest upamiętnieniem 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.
W związku z tym wydarzeniem w naszej szkole został zorganizowany apel upamiętniający pamięć wszystkich, którzy walczyli o niepodległą.

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Dopiero po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne.
Polska po odzyskaniu niepodległości ostatecznie objęła obszar 388 tyś. km², zamieszkany przez 27 mln osób, z których zaledwie 69 % było Polakami. Kraj był wyniszczony nie tylko zaborami oraz I wojną światową, ale również ciężkimi walkami granicznymi.
Po raz pierwszy 11 listopada został ustanowiony Dniem Niepodległości 23 kwietnia 1937 roku. Następnie został zniesiony ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to przywrócono dopiero ustawą w 1989 roku.