Wspólnie z władzami samorządu gminnego, powiatowego oraz licznymi delegacjami: szkolnymi, sołeckimi, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających w gminie Korfantów złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem "Bohaterów Polski" w hołdzie wolnej Ojczyzny.